Hướng dẫn thiết lập tiền tệ Việt Nam Đồng cho Woocommerce

WordPress WooCommerce 346 lượt xem

Thiết lập tiền tệ Việt Nam Đồng cho Woocommerce như thế nào?

Nếu bạn muốn làm 1 website bán hàng chắc chắn bạn phải dùng đến plugin woocommerce. 1 plugin được sử dụng rất rộng rãi trên hầu hết các trang web hiện tại.

Woocommerce là một plugin miễn phí được sử dụng để tạo một trang thương mại điện tử cỡ nhỏ tốt nhất hiện nay trong WordPress. Nó cũng như bao plugin khác là bổ sung chức năng vào website nhưng nó sẽ bổ sung gần như toàn diện các chức năng mà một trang bán hàng đơn giản cần có.

Bạn vào trang quản trị WordPress -> Woocommerce -> Setting (hay thiết lập trong tiếng Việt) -> General

 

Tại tab này ta kéo xuống mục Currency Options để thiết lập tiền tệ như hình bên tên

Currency : nơi bạn chọn tiền tệ

Currency position: bạn chọn vị trí hiển thị của tiền tệ: bên trái (left), bên phải(right).

Thousand separator: dấu sau phần nghìn của giá tiền.

Decimal separator: dấu tách thập phân.

Number of decimals: bao nhiêu số sau phần thập phân.

Như vậy là ta đã thiết lập xong tiền tệ VNĐ cho Woocommerce.

Vấn đề là ký hiệu mặc định của WOO lại là chữ ₫ không được đẹp mắt cho lắm. Đoạn code sau sẽ giúp bạn thay đổi thành VNĐ.

Thay đổi ký tự tiền tệ Đồng Việt Nam

Bạn chèn đoạn code sau vào file functions.php trong theme của bạn.

add_filter('woocommerce_currency_symbol''change_currency_symbol', 10, 2);
function change_currency_symbol( $currency_symbol$currency ) {
 switch$currency ) {
 case 'VND'$currency_symbol 'VNĐ'break;
 }
 return $currency_symbol;
}
Sau khi thêm vào ta sẽ được như sau:

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *